Gostišče En Krajcar je v družinski lasti. Direktorica in vodja obrata je Irena Krajc, ki svoje dolgoletne izkušnje iz gostinskega vodenja prenaša v lastno podjetje. Bogate izkušnje in veliko srce ustvarjajo prijetno podjetje.

Objekt je nastal leta 1999 in je začel kot bar. Potrebe okoliških obrtniških obratov in lastna idejna zasnova so bar razširile. Leta 2001 je začela obratovati restavracija, po dobrem letu pa tudi prenočišča.

V podjetju je zaposlenih 11 ljudi, poleg njih pa za občano pomoč posrbi tudi nekaj stalnih sodelavcev preko študentskega servisa. V gostišču je zaposlen predvsem mlad kader, zato stalno oblikujemo nove ideje o še boljši ponudbi.

Naziv podjetja: En Krajcar d.o.o.
Naslov: Podskrajnik 24, SI-1380 Cerknica
Telefon: +386 (0)1 709 36 16
E-mail: info@enkrajcar.si

Matična številka: 1422561
Davčna številka: 74684922
Davčni zavezanec: DA
Transakcijski račun: 02029-0053744892